Mariska van der Schinkel

Pedagogisch coach

Veiligheid & Kwaliteit

Veiligheid

Veiligheid, vertrouwd en je thuis voelen. Met ons veiligheidsbeleid kijken we continue waar we ons kunnen verbeteren. Ons beleid kent vier pijlers.

 

Preventie. Dit is bij ons een zaak van iedereen. Daarom hebben wij bedrijfshulpverlening, hebben we alle pedagogisch medewerkers en chauffeurs een training kinder-EHBO laten volgen, hebben we een calamiteitenplan en nemen we op iedere vestiging preventieve veiligheids- en gezondheidsmaatregelen.

 

Fysieke veiligheid. Wij willen de kinderen en onze collega’s een veilige werk-, speel- en leeromgeving bieden. De kinderen beschermen we tegen risico’s met ernstige gevolgen en leren we ze tegelijkertijd omgaan met kleine risico’s. Zo leren we ze de risico’s in te schatten en een juiste afweging te maken.

 

Emotionele veiligheid. Dat is voor ons je gehoord en gezien voelen. Aandacht geven aan integriteit, onze beroepscode kinderopvang én samen afspreken hoe we met elkaar om willen gaan. Zo weten zowel de kinderen als onze collega’s dat ze zichzelf mogen zijn. Daarnaast voorkomen we ongewenst gedrag als (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie en helpen we de kinderen mondiger te zijn op momenten dat het nodig is.

 

Wij worden hierbij geholpen door het protocol ‘kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag in de kinderopvang’. Daarnaast hebben we het vier-ogenprincipe.

 

Borging & Kwaliteit. Wij maken gebruik van de methode Risicomonitor 2.0 waarbij Quickscans, checks en maatregelen ons beleidsplan actueel houden. Samen met de managers kinderopvang en het team pedagogisch medewerkers evalueren we jaarlijks de voortgang.

 

Kwaliteit

Hoe meet je de kwaliteit van je kinderopvang? Die vraag wordt ons regelmatig gesteld. Allereerst is er de GGD. Die kijkt naar allerlei aspecten: veiligheid en gezondheid, onze accommodaties, of de medewerkers de juiste diploma’s hebben en of wij ons pedagogisch beleid opgesteld hebben én inzetten. Kortom, of wij onze zaken goed op orde hebben.

 

De VerbeterMeter. Maar de GGD rapporten zeggen niet alles. We willen ook graag ervaringsbeoordelingen en die vragen we rechtstreeks aan de ouders. Dat is de VerbeterMeter, een tool die speciaal in de kinderopvang de klanttevredenheid meet. Ouders vragen we op vaste momenten een evaluatie in te vullen:

  • Na de kennismaking met ons.
  • Na de wendag.
  • Ieder jaar een keer zolang de kinderen bij ons komen.
  • Als het contract afloopt.

 

We vragen ouders ons te beoordelen op onze verzorging van de kinderen, ons pedagogisch klimaat, onze pedagogisch medewerkers, onze vestigingen, onze (financiële) administratie en onze communicatie.

 

De VerbeterMeter geeft een totaalcijfer, dat zie je hieronder: 

 

 

Beoordelingen via VerbeterMeter

 

 

Ingrid

Pedagogisch Medewerker BSO/PO
Het gaat erom dat de kinderen een gezellige tijd op de groep hebben gehad en genoeg heeft geleerd om naar de basisschool te gaan. Er kloppen nog steeds kinderen op het raam om te zwaaien, dus dat zit wel goed.

Eline

Pedagogisch Medewerker kinderdagverblijf
Als alle kinderen met een lach op hun gezicht aan het eind van de dag naar huis gaan en vertellen aan hun ouders wat voor leuke dingen zij hebben gedaan, dan is het voor mij een mooie dag.

Claudia

Pedagogisch Medewerker BSO
Ik wil de kinderen graag het vertrouwen geven om compleet zichzelf te zijn. Ik bespreek daarom dat we elkaars verschillen moeten omarmen, ervan kunnen leren en dat we ons niet door onze verschillen uit elkaar moeten laten drijven.

Marcella

Pedagogisch Medewerker Kinderopvang
Als een kind naar de volgende groep gaat hoop ik dat hij met net zoveel plezier aan de volgende fase gaat beginnen. Alles met plezier gaat ervaren.

Eline

Pedagogisch Medewerker kinderdagverblijf
Als alle kinderen met een lach op hun gezicht aan het eind van de dag naar huis gaan en vertellen aan hun ouders wat voor leuke dingen zij hebben gedaan, dan is het voor mij een mooie dag.

Carmen

Planning & Plaatsing
Klein Alkmaar als bedrijf staat voor betrokken, sociaal, inlevend en flexibel. Een combinatie tussen werk, gezin én Klein Alkmaar is een hele goede!