Klein Alkmaar

Niets is onbelangrijk als het gaat om de opvang van je kind. Je wilt een veilige, maar ook een uitdagende omgeving met liefdevolle en deskundige pedagogisch medewerkers. Een plek waar je je thuis voelt. Wij begrijpen dat als geen ander. Daarom luisteren we goed naar ouders en hun kinderen en kijken we samen wat kinderen onderweg nodig hebben. Groeien met aandacht noemen wij dat.

Pedagogisch beleid

Ieder kind is uniek, waardevol en verdient een gelijke kans. Om dat te borgen besteden wij veel aandacht aan onze pedagogische visie.

Gezonde kinderopvang

Een gezonde start, dat is wat we willen. Daarom hebben we aandacht voor gezonde voeding, mediawijsheid, bewegen en de wereld om ons heen.

Veiligheidsbeleid

Veiligheid, vertrouwd en je veilig voelen. Ons beleid kent vier pijlers: preventie, fysieke veilidheid, emotioneel veiligheid en borging & kwaliteit

Oudercommissie

Betrokken ouders vinden wij belangrijk. Onze oudercommissie is daarom een waardevolle denktank en prettig klankbord  voor ons.

Raad van Toezicht

Onze raad van toezicht heeft een aantal wettelijk omschreven taken, maar houdt vooral toezicht op ons beleid en de algemene gang van zaken.

Samenwerkingen & partners