Michelle van Nieuwenhoven

Bestuurder

Raad van toezicht

Onze raad van toezicht heeft een aantal wettelijk omschreven taken, maar is er vooral om toezicht te houden op ons beleid en de algemene gang van zaken binnen Klein Alkmaar. Hun werkzaamheden zijn vastgelegd in onze statuten. Zij hechten groot belang aan goed overleg met het personeel via de Ondernemingsraad.

 

Wij stellen de leden van de raad van toezicht aan jullie voor:

Toon Mans, voorzitter
Christel Portegies, vice-voorzitter
Margriet Zondervan, lid
Paul Jonker, lid
Susanne Stoelinga, lid


Overzicht toe- en aftreden leden RvT

Overzicht nevenfuncties leden RvT

Judith

Pedagogisch Medewerker Kinderopvang
Ik wil vooral dat een kind zich veilig voelt bij mij en ik geef hem alle ruimte en respect om zich te ontwikkelen.

Esther

Pedagogisch Medewerker BSO/PO
Ik wil de kinderen graag helpen om zelfredzaam naar de volgende groep te gaan.

Ingrid

Pedagogisch Medewerker BSO/PO
Het gaat erom dat de kinderen een gezellige tijd op de groep hebben gehad en genoeg heeft geleerd om naar de basisschool te gaan. Er kloppen nog steeds kinderen op het raam om te zwaaien, dus dat zit wel goed.

Carmen

Planning & Plaatsing
Klein Alkmaar als bedrijf staat voor betrokken, sociaal, inlevend en flexibel. Een combinatie tussen werk, gezin én Klein Alkmaar is een hele goede!

Esther

Pedagogisch Medewerker BSO/PO
Ik wil de kinderen graag helpen om zelfredzaam naar de volgende groep te gaan.

Esther

Pedagogisch Medewerker BSO/PO
Ik wil de kinderen graag helpen om zelfredzaam naar de volgende groep te gaan.