Michelle van Nieuwenhoven

Bestuurder

Raad van toezicht

Onze raad van toezicht heeft een aantal wettelijk omschreven taken, maar is er vooral om toezicht te houden op ons beleid en de algemene gang van zaken binnen Klein Alkmaar. Hun werkzaamheden zijn vastgelegd in onze statuten. Onze raad heeft 5 leden die allemaal benoemd zijn voor een periode van 3 jaar. Zij hechten groot belang aan goed overleg met het personeel via de Ondernemingsraad.

 

Wij stellen de leden van de raad van toezicht aan jullie voor:

 

Gerrit Valk, voorzitter
Christel Portegies, vice-voorzitter
Margriet Zondervan, lid
Paul Jonker, lid
Susanne Stoelinga, lid

 

Overzicht toe- en aftreden leden RvT

Overzicht nevenfuncties leden RvT

Esther

Pedagogisch Medewerker BSO/PO
Ik wil de kinderen graag helpen om zelfredzaam naar de volgende groep te gaan.

Angela

Pedagogisch Medewerker Kinderopvang
Mijn werkdag is compleet als ik heb mogen bijdragen aan de ontwikkeling van een kind. En het weer blij en voldaan met ouders mee naar huis gaat.

Ingrid

Pedagogisch Medewerker BSO/PO
Het gaat erom dat de kinderen een gezellige tijd op de groep hebben gehad en genoeg heeft geleerd om naar de basisschool te gaan. Er kloppen nog steeds kinderen op het raam om te zwaaien, dus dat zit wel goed.

Rosanne

Pedagogisch Medewerker Kinderopvang
Ik streef ernaar om de baby een mooie en liefdevolle dag te bezorgen. Een dag waarin de baby compleet zichzelf kan zijn, zich veilig voelt bij mij en de ruimte krijgt om zich te kunnen ontwikkelen.

Judith

Pedagogisch Medewerker Kinderopvang
Ik wil vooral dat een kind zich veilig voelt bij mij en ik geef hem alle ruimte en respect om zich te ontwikkelen.

Marald

Technisch Beheer
Achter de schermen speelt Interne Dienstverlening een belangrijke rol in de uitvoering en uitstraling van Klein Alkmaar. Kinderen en collega’s daarvan zien genieten maakt mijn werk elke dag mooi.