Mia Schipper

medewerker Pedagogiek, Interactie & Tools

Veiligheidsbeleid

Veiligheid, vertrouwd en je thuis voelen. Met ons veiligheidsbeleid kijken we continue waar we ons kunnen verbeteren. Ons beleid kent vier pijlers.

 

Preventie. Dit is bij ons een zaak van iedereen. Daarom hebben wij bedrijfshulpverlening, hebben we alle pedagogisch medewerkers en chauffeurs een training kinder-EHBO laten volgen, hebben we een calamiteitenplan en nemen we op iedere vestiging preventieve veiligheids- en gezondheidsmaatregelen.

 

Fysieke veiligheid. Wij willen de kinderen en onze collega’s een veilige werk-, speel- en leeromgeving bieden. De kinderen beschermen we tegen risico’s met ernstige gevolgen en leren we ze tegelijkertijd omgaan met kleine risico’s. Zo leren we ze de risico’s in te schatten en een juiste afweging te maken.

[misschien een voorbeeld noemen?]

 

Emotionele veiligheid. Dat is voor ons je gehoord en gezien voelen. Aandacht geven aan integriteit, onze beroepscode kinderopvang én samen afspreken hoe we met elkaar om willen gaan. Zo weten zowel de kinderen als onze collega’s dat ze zichzelf mogen zijn. Daarnaast voorkomen we ongewenst gedrag als (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie en helpen we de kinderen mondiger te zijn op momenten dat het nodig is.

 

Wij worden hierbij geholpen door het protocol ‘kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag in de kinderopvang’. Daarnaast hebben we het vier-ogenprincipe.

 

Borging & Kwaliteit. Wij maken gebruik van de methode Risicomonitor 2.0 waarbij Quickscans, checks en maatregelen ons beleidsplan actueel houden. Samen met de managers kinderopvang en het team pedagogisch medewerkers evalueren we jaarlijks de voortgang.

Rosanne

Pedagogisch Medewerker Kinderopvang
Ik streef ernaar om de baby een mooie en liefdevolle dag te bezorgen. Een dag waarin de baby compleet zichzelf kan zijn, zich veilig voelt bij mij en de ruimte krijgt om zich te kunnen ontwikkelen.

Marald

Technisch Beheer
Achter de schermen speelt Interne Dienstverlening een belangrijke rol in de uitvoering en uitstraling van Klein Alkmaar. Kinderen en collega’s daarvan zien genieten maakt mijn werk elke dag mooi.

Joan

Pedagogisch Medewerker Kinderopvang
Ik geniet als ik zie dat de kinderen samen plezier hebben terwijl ik stilletjes luister naar de onbevangen fantasie en leuke peutergesprekken.

Carmen

Planning & Plaatsing
Klein Alkmaar als bedrijf staat voor betrokken, sociaal, inlevend en flexibel. Een combinatie tussen werk, gezin én Klein Alkmaar is een hele goede!

Rosanne

Pedagogisch Medewerker Kinderopvang
Ik streef ernaar om de baby een mooie en liefdevolle dag te bezorgen. Een dag waarin de baby compleet zichzelf kan zijn, zich veilig voelt bij mij en de ruimte krijgt om zich te kunnen ontwikkelen.

Joan

Pedagogisch Medewerker Kinderopvang
Ik geniet als ik zie dat de kinderen samen plezier hebben terwijl ik stilletjes luister naar de onbevangen fantasie en leuke peutergesprekken.

Kom naar ons

Wervingsevent